Uppskov

Skatteuppskov vid bostadsbyten är ett av advokatfirmans skatterättsliga kärnområden. Genom uppskov kan man få möjlighet att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten vid försäljning av bostad.

Uppskov med vinsten från försäljning av din permanentbostad kan erhållas om vinsten överstiger 50 000 kr under förutsättning att bosättningsskravet är uppfyllt. Dessutom skall vissa tidskrav avseende anskaffningen av ersättningsbostaden vara uppfyllda.

En begränsning har införts som innebär att du inte kan få uppskov med en försäljningsvinst som uppgår till ett högre belopp än 1 450 000 kr per bostadsobjekt, oavsett antalet delägare i ersättningsbostaden.

Även en ersättningsbostad som du köper inom EU/EES-området kan godkännas för uppskov. Det kan gälla såväl fastigheter som ägarlägenheter.

Dödsbon kan som regel inte erhålla uppskov, utom med något undantag.

Att ha ett uppskov innebär en kostnad genom att du årligen beskattas med 0,5 procent av den obeskattade vinsten (uppskovsbeloppet).

Kontakta oss för en konsultation innan du vidtar överlåtelse av bostad som är belastad med uppskov. De nya reglerna för uppskov medför att det är lätt att begå ett misstag, som kan ge oväntade skattekonsekvenser.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se