Rot och Rut

Skattereduktionerna för hushållsarbete (RUT) och reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT) sker direkt mot fakturan. Viktigt att tänka på är att den som vill ha ROT- eller RUT-avdrag skall ha inbetalt skatt under det år som reduktionen avser.

ROT-avdraget har vållat många bostadsinnehavare stora bekymmer på grund av att det urförda arbetet inte fullgjorts eller att det inte varit fackmässigt utfört. Segdragna tvister vid domstol rörande fel och brister i de utförda renoveringarna är en inte helt ovanlig situation.

Genom att låta en jurist eller byggkonsult gå igenom och kontrollera det avtal som upprättas med byggföretaget angående entreprenaden minskar du den ekonomiska risk det innebär att hamna i tvist.

Det är också ett "måste" att kontrollera byggföretagets ekonomiska bakgrund samt att inhämta flera referenser från dess kunder.

Ta kontakt med någon av medarbetarna på Rätt & Råd redan i uppstartfasen av ROT-projeket, för en genomgång av dina rättigheter och skyldigheter som beställare enligt konsumenttjänstlagen.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se