Kapitalbeskattning

Rätt & Råd har kompetens framförallt inom kapitalbeskattning för privatpersoner. Vi kan hjälpa dig med att upprätta blankett K 4 vid avyttring av värdepapper samt redovisa försäljning av bostäder på blankett K 5 och K 6.

Regelverket kring avdrag för förbättringskostnader upplevs av många som invecklat och svårt. Om du anlitar oss kan vi med vår långa erfarenhet säkerställa att din redovisning blir riktig.

Vi kan även hjälpa till med att begära omprövning och överklagande av taxeringar.

 

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se