Notarius Publicus

Advokat Jens Ericsson Rindö har förordnande av länsstyrelsen som biträdande Notarius Publicus i Solna med Lång erfarenhet med över 12 år som Notarius Publicus.

Notarius Publicus kan bland annat hjälpa till med:

  • att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
  • att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
  • att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
  • att efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  • att bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan samt
  • att utfärda apostille.

Öppettider utan tidbokning: måndag och onsdag kl. 15.00 - 16.30 samt fredag 11.00 - 12.00
Annan tid bokas i förväg.

Vi hjälper er oavsett var ni bor i Stockholmsområdet.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se