Samäganderättsavtal

Om två eller flera tillsammans äger egendom (bil, båt eller hus etc.), regleras deras inbördes rättigheter och skyldigheter av bestämmelserna i samäganderättslagen, som instiftades för mer än ett hundra år sedan.

Det är en vanlig missuppfattning att ju större andel som någon äger i samfälld egendom, desto mer har man att bestämma om vid förvaltningen av egendomen. Så är det inte! Varje åtgärd eller beslut rörande förvaltningen kräver enighet, med vissa undantag för i akut uppkomna situationer.

Det råder givetvis avtalsfrihet mellan delägarna och vill dessa att andra regler skall gälla än de som samäganderättslagen föreskriver bör man vända sig till jurist för konsultation angående hur ett samäganderättsavtal lämpligen bör uppställas.

Äger flera personer ett fritidshus tillsammans bör fördelningen av underhålls- och driftskostnaderna regleras, liksom även nyttjandet av huset under storhelger och semestertider. Hur och när underhållet skall utföras är också en fråga för delägarna att reglera, till förebyggande av framtida osämja i ägarkretsen.

Den bestämmelse i samäganderättslagen som vållar de flesta delägare till samfälld egendom mest huvudbry är den som säger att var och en av delägarna har rätt att begära att egendomen försäljs på offentlig auktion, så kallad tvångsförsäljning i dagligt tal.

Hur man som delägare kan skapa trygghet i ägandet och slippa oroa sig för tvångsförsäljning kan du konsultera oss om, liksom om alla de övriga frågor som uppkommer vid samägande.

Du är välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal i ditt ärende.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se