Generationsväxling

farfar_barnAtt föräldrar redan i livstiden vill överlåta egendom på sina barn och barnbarn är vanligt förekommande.

Att den äldre generationen överlåter egendom till yngre är ett sätt att trygga kontrollen över kontinuiteten i livstiden. Detta sker antingen genom köp eller gåva eller en kombination av bägge.

Den egendom som vanligtvis överlåts inom ramen för generationsplanering är företag, skogs- och lantbruk samt småhus i form av i huvudsak fritidsfastigheter. Även annan egendom kan förekomma.

De flesta föräldrar vill att full rättvisa skall uppkomma mellan bröstarvingarna i arvsfrågor, vilket ställer krav på ett brett kunnande hos den jurist eller annan rådgivare du konsulterar i ärenden av detta slag. Det är vanligt att komplicerade arvs- och skattefrågor förekommer, ofta utifrån flera infallsvinklar.

Vi som arbetar på Rätt & Råd har den kompetens som krävs för att vägleda dig i ärenden av detta slag.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se