Överlåtelseavtal

Överlåtelse av egendom kan ske genom köp eller gåva. Andra typer av överlåtelse av egendom är genom arv och enligt testamente.

Vid gåva kan givaren bestämma att vissa villkor skall gälla för gåvan i den nye ägarens hand. Detta är inte möjligt vid köp. Föräldrar väljer vanligtvis vid egendomsöverlåtelse till bröstarvingar gåvoform i förening med villkor av varierande slag.

I och med gåvoskattens avskaffande år 2004 gav lagstiftaren upp den tidigare beskattningsprincipen att själva mottagandet av en gåva beskattades.

Att överlåta fast egendom genom köp medför att stämpelskatt och lagfartsavgift skall betalas, medan endast lagfartsavgift skall erläggas av gåvotagaren vid gåva. Denna avgift uppgår till 825 kr per fastighet, oavsett antalet gåvotagare.

Köpeformen ger dessutom ett nytt anskaffningsvärde för köparen medan gåvan övertas till samma anskaffningsvärde som det givaren innehar. Även vid överlåtelse genom arv eller testamente övertar mottagaren arvlåtarens anskaffningsvärde.

Även om gåvotagaren erlägger vederlag (betalning) till givaren för att ta emot gåvan påverkas inte anskaffningsvärdet för gåvotagaren. För att överlåtelsen trots vederlaget ändå skall räknas som gåva, krävs att vederlaget inte uppgår till ett belopp överstigande en viss procentsats av taxeringsvärdet på fastigheten.

Andra regler gäller för gåva av bostadsrätt, vilket komplicerar saken ytterligare.

Vid bedömningen av vilken typ av överlåtelse som skall göras i det enskilda fallet är det viktigt att anlita kompetenta och kvalificerade rådgivare. Inkomstskattefrågor utgör inte sällan ett viktigt inslag inför det slutliga ställningstagandet.

Rådgivning inom detta rättsområde är en av advokatfirmans specialiteter.

Uppdrag av denna typ är en inte något som kan finansieras via hemförsäkringens rättskydd eller den statliga rättshjälpen.

Du är välkommen att kontakta någon av våra jurister för ett förutsättningslöst samtal i ditt ärende innan du bestämmer dig för att gå vidare.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se