Samboavtal

SamborättSambolagens regelverk omfattar endast sambors gemensamma bostad och bohag. Denna egendom skall dessutom vara anskaffad för gemensamt bruk för att omfattas av lagens bestämmelser.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Fritidshus som man köpt tillsammans kan inte ingå i bodelning vid en eventuell separation. Inte heller bankmedel, bil eller fritidsbåt, även om samborna betalat tillsammans.

Att en bostad köpts av båda parterna tillsammans och till lika andelstal, men med olika stor kapitalinsats, är en vanlig situation där man kan behöva upprätta både ett samboavtal och ett skuldebrev för att reglera de inbördes ekonomiska förhållandena.

Sambor har inte någon lagstadgad försörjningspliikt för varandra, vilket kan föranleda problem särskilt under en separationsfas.

Sambors egna barn har dessutom arvsrätt framför föräldrarna, vilket kan skapa en ekonomisk otrygghet för efterlevande sambo, bland annat med avseende på boendet.

De juridiska åtgärder som kan vidtas till förebyggande av en framtida tvist gällande viss egendom och fördelningen av denna är ett av våra kärnområden.

Kontakta någon av våra jurister för mer information. Om behov föreligger kan därefter en konsultation bokas in.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se