Familjejurist Stockholm

Familjejurist är ett samlingsnamn för handläggare med juridisk utbildning som arbetar med juridiska frågor med anknytning till familjen. Det kan vara jurister, advokater eller personer med juridisk utbildning som arbetar på olika myndigheter.  

 

Rätt och Råd är specialiserade på familjejuridiska frågor och hanterar allt ifrån skilsmässor till vårdnadstvister men även förmögenhetsrättsliga frågor som samboavtal och äktenskapsförord. En familjejurist arbetar även med gåva mellan makar, sambor och barn samt testamente. Underhållsbidrag till barn faller också inom familjejuristens område.

 

Vi strävar alltid efter att bygga upp en personlig kontakt för att kunna tillgodose klientens behov på bästa sätt. Våra jurister har många års erfarenhet och ett brinnande intresse för familjerätt och är vana att hantera de känsliga situationer som kan uppstå. Vi kan bistå med rådgivning eller agera ombud vid uppkommen tvist både i förhandling och i domstol.

 

I media och på internet finns det idag många avtalsmodeller och mallar som privatpersoner uppmanas att använda. Man kan bland annat hitta exempel på testamenten, samboavtal, gåvobrev och äktenskapsförord.

 

Det finns en risk med att använda dessa mallar om man inte förstår innebörden av de juridiska formuleringarna i mallarna. Ett exempel kan vara uttrycken fri förfoganderätt och full äganderätt i ett testamente. Innebörden av dessa båda uttryck är av väsentlig betydelse och kan ge helt oönskade effekter vid felaktig användning.

 

Man bör inte plagiera t.ex. andras testamenten eftersom dessa kan vara upprättade under andra förutsättningar. Det kan leda till oönskade tvister i framtiden. Det är därför viktigt att ta hjälp av en familjejurist som kan skräddarsy dokumenten efter dina önskemål.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se