Bodelning

Vi kan hjälpa dig att upprätta bodelningsavtal vid äktenskapsskillnad eller samboseparation. Detta är en nödvändighet vid övertagande av bostad och där tillhörande banklån.

Vi kan även hjälpa dig med förebyggande juridiska åtgärder. Genom äktenskapsförord och samboavtal kan ni reglera era egendomsförhållanden på ett sätt så att tvist vid en framtida bodelning undviks.

Vi kan även biträda dig om tvist uppstått angående bodelningen. Dessa ärenden handläggs normalt hos en bodelningsförrättare som utses av tingsrätten.

Våra medarbetare har även erforderlig kompetens att upprätta bodelningsavtal under bestående äktenskap, vilket är en vanlig åtgärd för att möjliggöra överföring av egendom mellan makar.

Du välkommen att kontakta oss för ett personligt möte inför ditt val av ombud i dessa ärenden. När det gäller de förebyggande åtgärderna är det bäst om ni båda kommer till mötet hos oss.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se