Äktenskapsförord

tavelkyssAll egendom som du för med in i äktenskapet blir giftorättsgods när du gifter dig, oavsett när i livet du anskaffat denna. Det betyder att var och en av makarna har en ideell hälftenandel i värdet av den andre makens egendom.

Om makarna vill undanta viss egendom från giftorättsdelning kan ett äktenskapsförord upprättas som undantar denna egendom från bodelning vid separation. Ett sådant förord kan upprättas när som helst men vanligast är att man gör det innnan man ingår äktenskapet.

Man kan även avtala om vilket lands lag som skall som gälla på makarnas förmögenhetsförhållanden, för det fall båda eller den ene är utländsk medborgare.

Köper man en bostad med olika stor kapitalinsats kan skuldebrev och äktenskapsförord behöva upprättas för att skydda den personen med den högre insatsen vid eventuell skilsmässa.

De juridiska åtgärder som vidtas för att förebygga att en framtida tvist uppkommer gällande viss egendom och fördelningen av denna är ett av våra kärnområden.

Kontakta någon av våra jurister för mer information. Om behov föreligger kan därefter en konsultation bokas in.

 

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se