Testamente

prydnaderArvsrätten för gifta är lagreglerad sedan 1987. Om man som gift har särkullbarn eller bonusbarn är man undantagen från denna lagstadgade arvsrätt.

Finns särkullbarn behövs testamente för att öka den efterlevande makens möjligheter att sitta kvar i s k orubbat bo. Ekonomisk trygghet kan också skapas genom kompletterande försäkringslösningar.

Sambor saknar arvsrätt i lag och vill samborna att de skall ärva varandra är det en absolut nödvändighet att skriva testamente.

I testamenten kan även intas förordnanden om att den ärvda egendomen skall vara enskild egendom.

I sambofallet utgör inte endast bonusbarnen ett hot mot den efterlevande sambons möjligheter att sitta kvar i orubbat bo utan även samboparets egna, gemensamma barn som har arvsrätt före den efterlevande samboföräldern. Det är vanligt att sambor inte känner till detta.

Ett annat förordnande som blir mer och mer vanligt bland ansvarskännande föräldrar är att höja åldersgränsen för de egna barnens arvsrätt från myndighetsdagen till 21 år eller 25 år. Detta kan ske genom ett förordnande i testamente om särskild förvaltning. Att barnets arv skall vara deras enskilda egendom är också ett vanligt förordnande i testamente.

Den som äger den gemensamma bostaden kan i ett testamente förordna om att den efterlevande skall erhålla nyttjanderätt till bostaden, antingen livsvarigt eller för viss tid.

Alla de angivna förordnandena kräver att testamtente upprättas och att detta utformas på ett korrekt sätt till undvikande av framtida tvist.

Upprättande av testamente är ett av våra kärnområden.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se