Laglott

I ärvdabalken finns ett flertal regler gällande laglotten och det s k förstärkta laglottskyddet.

En förälder har rätt att minska en bröstarvinges arv till den s k laglotten, som utgör halva arvslotten. För att åstadkomma en sådan minskning av arvslotten krävs ett testamente.

Den avlidnes myndiga särkullbarn har rätt att utfå laglotten kontant, vilket kan skapa likvidtetsproblem för den efterlevande maken eller sambon om den huvudsakliga kvarlåtenskapen består av bostad som är högt belånad sedan tidigare. Omyndiga barns laglott skall förvaltas på bankkonto intill dess den omyndige fyllt 18 år.

I testamente kan föreskrivas att arv skall förvaltas intill dess arvtagaren fyllt 21 år eller 25 år, eller annan valfri ålder som testator finner passande. Bröstarvinge har dock alltid rätt att få ut sin laglott vid fyllda 18 år.

Vi kan tillhandahålla rådgivning i alla frågor gällande arvsrätt.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se