Arvsrätt

vgVi har gedigen erfarenhet inom dödsfallsjuridiken. Vi utför uppdrag gällande bouppteckning och påföljande arvskifte, när så önskas och behov föreligger.

Vi har även kompetens att handlägga uppdrag gällande tvistiga arv i form av exempelvis laglottskränkning och testamentsklander eller ärenden där den efterlevande maken gett bort den först avlidne makens arv till förfång för dennes arvingar.

Det är vanligt förekommande att tvist uppkommer i fall där någon i testamente förordnat om nyttjanderätt till bostad för efterlevande make eller sambo, samtidigt som äganderätten tillkommer den avlidnes bröstarvinge.

Det är också vanligt·att någon arvinge fått förskott på arv, eller själv tagit sig rätten att tillgodogöra sig egendom från den avlidne medan denne var i livet, till men för övriga arvsberättigade.

Våra medarbetare kan även företräda dig i tvistiga bouppteckningar och arvskiften som handläggs av boutredningsman.

Tvistiga arvsärenden kräver lång erfarenhet och kompetens hos den person som uppträder som ombud eller rådgivare. Medarbetarna på Rätt & Råd besitter dessa egenskaper.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se