Arvskifte

farfar_barnArvskifte behöver inte göras när efterlevande maka ärver sin make och det finns gemensamma barn. Den efterlevande övertar formlöst kvarlåtenskapen.

Den registrerade bouppteckningen godkänns av banker och myndigheter som underlag för omregistrering av den avlidnes egendom.

I övriga fall krävs avtal om arvskifte vid fördelning av arvet. Detta avtal skall för sin giltighet undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

Medarbetarna på Rätt & Råd har lång erfarenhet av att upprätta arvsskiftesavtal och av den praktiska handläggningen av dessa ärenden.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se