Arvoden och tidbokning

Vi lämnar i samband med uppdraget tydlig information om vilka arvodeskostnader du kan räkna med i ärendet.

Du kan kontakta oss för att erhålla kostnadsfri information per telefon, vanligtvis mellan 5-15 minuter. Det händer då och då att mindre problem kan lösas inom ramen för den kostnadsfria informationen.

Vanligt förekommande är att frågorna är så pass komplicerade och mångfacetterade att någon av våra jurister måste träffa dig personligen för att kunna ge rätt råd.

Klientmöte sker efter tidbokning. Normal väntetid är 3-5 dagar. Ibland finns återbudstider att boka på kort varsel.

Sammanträde med våra jurister debiteras klienten. Vi arbetar med differentierade och konkurrenskraftiga arvoden baserade på erfarenhet, resursbehov och ärendets karaktär.

Vi tillämpar Advokatsamfundets debiteringsregler som innebär att arvodet skall vara skäligt. Mindre ärenden faktureras i samband med avslut, medan större ärenden vanligtvis faktureras månadsvis.

Du kan som klient känna trygghet i att ditt ärende handläggs av oss i enlighet med Advokatsamfundets stadgar och vägledande regler om god advokatsed.

Våra jurister har ansvarsförsäkring och din rätt att klaga på juristen tillförsäkras dig genom vårt medlemskap i Sveriges Advokatsamfund.

Rättsskydd och rättshjälp

Vi kan naturligtvis även hjälpa till med ansökan om både rättsskydd i din försäkring eller statlig rättshjälp, för det fall tvisten omfattas av någon av dessa ekonomiska förmåner.

Exempel på ärenden du inte kan få rättsskydd eller rättshjälp för är ansökan om äktenskapsskillnad och bodelning. Du kan inte heller få rättsskydd eller rättshjälp för tvister med myndigheter, som t ex försäkringskassan eller socialförvaltningen.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se