Kompanjonsavtal

En av Rätt & Råds specialiteter är upprättande av s k kompanjonsavtal, mellan ägarna i ett aktiebolag eller bolagsmännen i ett handelsbolag.

Avtalen inom detta område kan anpassas helt efter bolagsmännens önskemål och behov i det individuella fallet.

De frågor som är viktiga att reglera är bl a villkor och värderingsfrågor;

  • vid delägares utträde ur bolaget,
  • vid delägares dödsfall och behov av försäkringslösningar vid utlösen,
  • vid delägares eventuella arbetsoförmåga till följd av olycka eller sjukdom,
  • vid delägares pension.

Andra viktiga frågor som kan kräva avtalsreglering är bolagsmännens bindningstid och egen arbetsinsats, ansvarsområden, konkurrensförbud under och efter avtalstiden, samt en reglering av vad som utgör ett avtalsbrott och vilken påföljd som skall gälla om det inträffar.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se