Fordringstvist

pengar_vagVi kan hjälpa dig med att driva in utestående fordringar i form av obetalda fakturor. Att fakturan inte betalas i tid kan bero på livkviditetsbrist hos din kund. Det kan även bero på att kunden har invändningar mot utfört arbete eller vill göra gällande en reklamation av levererade varor.

I flertalet fall räcker det inte med sedvanliga kravåtgärder. Det är inte ovanligt att man måste gå till domstol för att få betalt. Din fordran blir därigenom föremål för rättsliga åtgärder och processen kan bli långvarig och innebära både kostnader och egen arbetstid.

Om du anlitar advokat kan kostnaden bäras av rättsskyddet i din företagsförsäkring.

Som företagare är det mycket viktigt att ha sin affärsverksamhet försäkrad. Om du driver enskild firma från din bostad kan du inte utnyttja din hemförsäkring i rörelsen.

Du bör inte inleda en process utan att först rådfråga en jurist. Medarbetarna på Rätt & Råd har erfarenhet och väl beprövade rutiner för denna ärendetyp.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se