Vårdnad om barn

Oenighet om barns boende, vårdnadsfrågor och umgängestvister är ofta förekommande i samband med äktenskapsskillnad och samboseparation.

I vissa fall kan det gå flera år efter separationen innan en tvist om barnen dyker upp. Inte sällan i samband med att nya relationer inleds.

Familjerättsliga tvister är ofta uppslitande och utdragna. Dessa tvister kräver dessutom ett personligt engagemang inte endast av dig utan även av ditt ombud. Tvister av detta slag kan bli mycket kostsamma om du inte har förmånen av antingen rättsskydd eller rättshjälp.

Om du har behov av att tala med personer med specialutbildning gällande barn kan du och din f d partner vända till familjerätten, som finns i varje kommun. Samtal med personal vid familjerätten är uppskattade och dessutom kostnadsfria.

Du är välkommen att kontakta oss för ett personligt möte inför ditt val av ombud i dessa ärenden.

Hitta hit

Kontakta oss

Advokatfirman Rätt & Råd

Råsundavägen 134 

169 36 Solna

Tel: 08 - 734 92 20

Fax: 08 - 734 92 24

info@arr-law.se